POZNAJTE SILU KVALITNÉHO SPÁNKU!

Čo spôsobuje problémy so zaspávaním a spánkom

Ako vyzerá zdravý spánok?

Spánok je komplikovaný proces, pri ktorom sa striedajú fáza non-REM (je typická pre zaspávanie) a REM fáza (snívajú sa v nej sny) spánku. Fáza non-REM spánku je veľmi dôležitá, pretože sa počas nej telo intenzívne zotavuje a regeneruje. Ak dôjde k jej narušeniu alebo rovno k absencii, prebudí sa človek unavený a s pocitom nevyspania.

Každý spánkový cyklus je ukončený REM fázou. V tú dobu človek sníva. Aj táto fáza je dôležitá, mozog totiž počas nej triedi informácie uložené v krátkodobej pamäti - nedôležité odstraňuje a žiaduce ukladá do dlhodobej pamäti.

Obe fázy, non-REM a REM, spánku sú kľúčové pre fyzické i duševné zdravie. Krátky alebo prerušovaný spánok nie je plnohodnotný a môže viesť k narušeniu režimu prirodzeného striedania non-REM a REM spánku. Prírodné látky obsiahnuté v prípravku NEOSPAN forte SWISS priaznivo ovplyvňujú priebeh jednotlivých fáz a kvalitu normálneho spánku..1,2,3,4

1Kozlík lekársky, 2Chmeľ obyčajný, 3Mučenka opletavá, 4Medovka lekárska

Tieto stránky spravuje a za ich obsah je zodpovedná spoločnosť SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT.